MOCNE, A PRZYJEMNE W DOTYKU   | ZOBACZ DLA KOGO USZYLIŚMY STROJE   | NASZ FB  

REGULAMIN ZAKUPU

STROJÓW SPORTOWYCH Z NADRUKAMI

Firma StrojeSportowe.pl
Siedziba ul. Częstochowska 38, 93-121 Łódź
NIP: 951-204-35-72
REGON: 140155748

Procedura zamówienia:

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną wszelkich informacji potrzebnych do jego realizacji tj. określenia modeli, ilości, rozmiarów, kolorów zamawianych strojów oraz wytycznych dotyczących nadruków. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do przesłania danych kontaktowych oraz adresu wysyłki.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. StrojeSportowe.pl dołożą wszelkich starań, żeby potwierdzić złożone zamówienie w pierwszym możliwym terminie - nie później niż w następny dzień roboczy.
 4. Potwierdzenie odbędzie się przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonu i w jego trakcie nastąpi ustalenie/potwierdzenie terminu realizacji zamówienia.
 5. Podane ceny strojów zawierają podatek VAT, do ceny strojów należy doliczyć koszt ewentualnych dodatkowych nadruków oraz przesyłki (za wyjątkiem umówionej uprzednio opcji odbioru osobistego w Łodzi, w siedzibie StrojeSportowe.pl).
 6. Na życzenie Klienta firma StrojeSportowe.pl wystawi fakturę VAT, w pozostałych przypadkach do strojów zostanie dołączony paragon z kasy fiskalnej.
 7. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłaceniu przez Kupującego 30% zaliczki na konto bankowe ( Alior Bank 11 2490 0005 0000 4530 7752 8201) w przypadku wysyłki za pobraniem, lub całej należności (opłata przelewem z góry).
Gwarancja i reklamacje:
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (Kuriera).
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt Kurierowi oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu.
 4. Możliwość zwrotu towaru dotyczy wyłącznie standardowych strojów tj. bez wykonanych nadruków szczególnych (logo/herb/nazwisko - charakterystycznych wyłącznie dla osoby zamawiającej).
 5. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby StrojeSportowe.pl, z opisem wady i kserokopią dowodu sprzedaży.
Postanowienia końcowe:
 1. Firma StrojeSportowe.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby StrojeSportowe.pl.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Firma StrojeSportowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przy czym zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Firma StrojeSportowe.pl zastrzega sobie prawo do wycofania wybranych towarów z oferty.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Ewentualne zmiany regulaminu dokonywane są przez StrojeSportowe.pl i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej firmy, przy czym zmiany te nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

REGULAMIN ZAKUPU

STROJÓW SPORTOWYCH Z NADRUKAMI

Firma StrojeSportowe.pl
Siedziba ul. Częstochowska 38, 93-121 Łódź
NIP: 951-204-35-72
REGON: 140155748

Procedura zamówienia:

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną wszelkich informacji potrzebnych do jego realizacji tj. określenia modeli, ilości, rozmiarów, kolorów zamawianych strojów oraz wytycznych dotyczących nadruków. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do przesłania danych kontaktowych oraz adresu wysyłki.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. StrojeSportowe.pl dołożą wszelkich starań, żeby potwierdzić złożone zamówienie w pierwszym możliwym terminie - nie później niż w następny dzień roboczy.
 4. Potwierdzenie odbędzie się przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonu i w jego trakcie nastąpi ustalenie/potwierdzenie terminu realizacji zamówienia.
 5. Podane ceny strojów zawierają podatek VAT, do ceny strojów należy doliczyć koszt ewentualnych dodatkowych nadruków oraz przesyłki (za wyjątkiem umówionej uprzednio opcji odbioru osobistego w Łodzi, w siedzibie StrojeSportowe.pl).
 6. Na życzenie Klienta firma StrojeSportowe.pl wystawi fakturę VAT, w pozostałych przypadkach do strojów zostanie dołączony paragon z kasy fiskalnej.
 7. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłaceniu przez Kupującego 30% zaliczki na konto bankowe ( Alior Bank 11 2490 0005 0000 4530 7752 8201) w przypadku wysyłki za pobraniem, lub całej należności (opłata przelewem z góry).
Gwarancja i reklamacje:
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (Kuriera).
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt Kurierowi oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu.
 4. Możliwość zwrotu towaru dotyczy wyłącznie standardowych strojów tj. bez wykonanych nadruków szczególnych (logo/herb/nazwisko - charakterystycznych wyłącznie dla osoby zamawiającej).
 5. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby StrojeSportowe.pl, z opisem wady i kserokopią dowodu sprzedaży.
Postanowienia końcowe:
 1. Firma StrojeSportowe.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby StrojeSportowe.pl.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Firma StrojeSportowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przy czym zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Firma StrojeSportowe.pl zastrzega sobie prawo do wycofania wybranych towarów z oferty.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Ewentualne zmiany regulaminu dokonywane są przez StrojeSportowe.pl i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej firmy, przy czym zmiany te nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

REGULAMIN ZAKUPU

STROJÓW SPORTOWYCH Z NADRUKAMI

Firma StrojeSportowe.pl
Siedziba ul. Częstochowska 38, 93-121 Łódź
NIP: 951-204-35-72
REGON: 140155748

Procedura zamówienia:

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną wszelkich informacji potrzebnych do jego realizacji tj. określenia modeli, ilości, rozmiarów, kolorów zamawianych strojów oraz wytycznych dotyczących nadruków. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do przesłania danych kontaktowych oraz adresu wysyłki.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. StrojeSportowe.pl dołożą wszelkich starań, żeby potwierdzić złożone zamówienie w pierwszym możliwym terminie - nie później niż w następny dzień roboczy.
 4. Potwierdzenie odbędzie się przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonu i w jego trakcie nastąpi ustalenie/potwierdzenie terminu realizacji zamówienia.
 5. Podane ceny strojów zawierają podatek VAT, do ceny strojów należy doliczyć koszt ewentualnych dodatkowych nadruków oraz przesyłki (za wyjątkiem umówionej uprzednio opcji odbioru osobistego w Łodzi, w siedzibie StrojeSportowe.pl).
 6. Na życzenie Klienta firma StrojeSportowe.pl wystawi fakturę VAT, w pozostałych przypadkach do strojów zostanie dołączony paragon z kasy fiskalnej.
 7. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłaceniu przez Kupującego 30% zaliczki na konto bankowe ( Alior Bank 11 2490 0005 0000 4530 7752 8201) w przypadku wysyłki za pobraniem, lub całej należności (opłata przelewem z góry).
Gwarancja i reklamacje:
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (Kuriera).
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt Kurierowi oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu.
 4. Możliwość zwrotu towaru dotyczy wyłącznie standardowych strojów tj. bez wykonanych nadruków szczególnych (logo/herb/nazwisko - charakterystycznych wyłącznie dla osoby zamawiającej).
 5. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby StrojeSportowe.pl, z opisem wady i kserokopią dowodu sprzedaży.
Postanowienia końcowe:
 1. Firma StrojeSportowe.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby StrojeSportowe.pl.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Firma StrojeSportowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przy czym zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Firma StrojeSportowe.pl zastrzega sobie prawo do wycofania wybranych towarów z oferty.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Ewentualne zmiany regulaminu dokonywane są przez StrojeSportowe.pl i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej firmy, przy czym zmiany te nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.


 

ZAUFALI NAM:
TEL.
+48 693 222 071
MAIL
produkcja@strojesportowe.pl
ul. Częstochowska 38
93-121 Łódź
PN - PT
8:00 - 16:00

©2019 Stroje Sportowe PL - All Rights Reserved.

  Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji usług oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

ZAUFALI NAM:
TEL.
+48 693 222 071
MAIL
produkcja@strojesportowe.pl
ul. Częstochowska 38
93-121 Łódź
PN - PT
8:00 - 16:00

©2019 Stroje Sportowe PL - All Rights Reserved.

  Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji usług oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

ZAUFALI NAM:


Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji usług oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Prawa autorskie zastrzeżone - wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez uzgodnienia z autorem zabronione.

Prawa autorskie zastrzeżone - wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez uzgodnienia z autorem zabronione.